• Patentovaný C Line spojovací mechanizmus

  Patentovaný C Line spojovací mechanizmus

  Patentovaný spojovací mechanizmus je výsledkom vedomostí a rozvoja. Umožňuje ľahké zapínanie a odpájanie kardanových hriadeľov. Kryt poskytuje viac komfortu, pretože je ergonomický a kompaktný. Bezpečnosť užívateľov je zabezpečená, pretože nemá žiadne vyčnievajúce časti. Problémy spojené so znečisťovaním sú takmer minimálne.

  Dozveďte sa viac

  Patentovaný Cline kryt je vyrobený z vysoko odolného plastu . Kryt sa skladá z puzdra , vrchnáku a tlačidla. Kryt je zaistený poistným krúžkom, ako je znázornené na obrázku nižšie.

  Menej...
   
 • Flexibilný ochranný kužeľ

  Flexibilný ochranný kužeľ

  Konštruktéri vytvorili pre našich zákazníkov taký ochranný kužeľ, ktorý je flexibilný a umožňuje ľahšiu manipuláciu. Flexibilný ochranný kužeľ ďalej zabezpečuje pohodlie pri pripínaní a odpojení kardanových hriadeľov.

  Konštruktéri vytvorili pre našich zákazníkov taký ochranný kužeľ, ktorý je flexibilný a umožňuje ľahšiu manipuláciu. Flexibilný ochranný kužeľ ďalej zabezpečuje pohodlie pri pripínaní a odpojení kardanových hriadeľov.

   
 • Ľahká údržba

  Ľahká údržba

  Naše kardanové hriadele sú vytvorené tak, aby ich používanie a údržba boli jednoduché. Štandardné mazacie oká sú umiestnené na priečne uhly, umožňujúce jednoduchý prístup a flexibilný ochranný kužeľ. Pri jednoduchej údržbe je naším cieľom zvýšiť životnosť kardanových hriadeľov.

   
 • Bezpečnosť

  Bezpečnosť

  Naša spoločnosť si je vedomá toho, že bezpečnosť používateľa je prvoradá. Naše kardanové hriadele spĺňajú všetky platné právne predpisy, európske smernice a aj označenie CE. Jedným z najdôležitejších faktorov je zaistenie bezpečnosti vo vývojovej fáze. Našou najväčšou snahou je, aby naši užívatelia používali výrobky správne. To znamená, že každý užívateľ je povinný prečítať si a dodržiavať bezpečnostné pokyny.

  Dozveďte sa viac

  Čo znamená označenie CE?

  Označenie CE, ktoré je možné nájsť na našich produktoch, znamená, že označený kardanový hriadeľ spĺňa zákonom stanovené predpisy bezpečnosti,zdravia a ochrany životného prostredia.

  Menej...
   
 • Made in EU

  Made in EU

  Kvalita našich výrobkov je prioritou aj pre nás a pre našich zákazníkov. Aj preto používame súčiastky vyrobené v Európe, ako aj vlastne vyrobené komponenty, ktoré boli podrobené kontrole kvality. Naša spoločnosť je certifikovaná podľa normy ISO 9001.

   
 
 

VÝBER DĹŽKY KARDANOVÉHO HRIADEĽA

Zmerajte minimálnu vzdialenosť medzi dvomi kardanovými hriadeľmi, ktoré si prajete spojiť, potom podľa typu a veľkosti zvoleného kardanového hriadeľa odrátajte správny údaj z tabuľky. Takto dostanete hodnotu kk kardanového hriadeľa. Pri výbere z katalógu, treba zvoliť ten kardanový hriadeľ, ktorého kk hodnota je o 1 menej ako vypočítaná hodnota.

 

Delovna dolžina kardanskih gredi

Pred rokovanjem s kardanskimi gredmi se seznanite s spodnjimi vrednostmi delovnih dolžin. Vrednosti so podane v mm.

UHOL SKLONU

Kardanový hriadeľ slúži na prenášanie krútiaceho momentu medzi dvoma nápravami. Kardanový hriadeľ je namontovaný s jednoduchým kardanovým kĺbom. Odporúčaný prevádzkový uhol sklonu má 25 stupňov . Tieto kardanové hriadele s namontovaným kĺbom je možné prevádzkovať do 40 stupňov, v tomto prípade je možné iba 40% prenosu menovitého krútiaceho momentu kardanového hriadeľa.

Kardanové hriadele s veľkým uhlom sklonu namontované s kardanovým kĺbom môžeme prevádzkovať do 80 stupňov uhla sklonu. Keď sú prevádzkované vo vyššom uhle sklonu, ako je maximálna povolená miera, kardanové hriadele sa môžu rozbiť. Ak je kardanový hriadeľ namontovaný s jednoduchým kĺbom a aj s veľkým uhlom sklonu, jednoduchý kardanový kĺb pri 540 min-1 otáčok nesmie prekročiť 15 stupňov a pri 1000 min-1 7 stupňov.

TYPY PROFILOV PRIPOJENIA

Nasledujúce štandardné čapy hriadeľov sa používajú na traktoroch a pracovných strojoch. Vyberte si formu pripojeného zariadenia jednotky (traktor) a pracovného stroja a podľa toho rozhodnite, ktorý kardanový hriadeľ potrebujete.

UPEVNENIE VIDLICE KARDANU

Naše kardanové hriadele sú pripojené k motorom patentovaným C line spojovacím mechanizmom. Správny smer zapojenia kardanového hriadeľa znázorňuje obrázok traktora na ochrannom kryte.

V tom prípade, ak nepotrebujete kardanový hriadeľ na strane stroja, v našom programe vyberte BR+.

BR+

V prípade, že na kardanovom hriadeli vidíte toto označenie, tak sa na oboch koncoch hriadeľa nachádza patentovaný C line spojovací mechanizmus.

ŠPECIÁLNE UPEVNENIE VIDLICE KARDANU

Na priložených obrázkoch možno vidieť rôzne druhy upevnení. V prípade, že máte špeciálne potreby, neváhajte nás kontaktovať.


 
   
   
   

  

SPOJKA

Voľne bežiaca spojka (PS a PSL)

Chráni hnaciu jednotku (traktor) v dôsledku zaťaženia zotrvačnosti stroja. Táto spojka nechráni stroj pred preťažením iným externým silovým pôsobením. Použiť sa dá pri strojoch, ktoré sa pri vysokej rýchlosti aj veľa točia. Tieto stroje sú hlavne rotačné kosy a mulčovače. Než sa rozhodnete pre túto spojku, uistite sa, či už máte voľne bežiacu spojku v stoji zamontovanú.

Ako funguje spojka:

Na ochranu hnacej jednotky kardanového hriadeľa je namontovaná voľne bežiaca spojka. Chráni stroj pred zaťažením, ktoré môže nastať pri používaní napr. rotačnej kosačky, mulčovača a ďalších strojov, ktoré vykonávajú rotačný pohyb.

Ako viete, ktorá spojku je pre Vás vhodná?

PS pravá alebo PSL ľavá? PS pravá - otáčanie je v smere hodinových ručičiek, spojka je v smere hnacieho motora. PSL ľavá - otáčanie je proti smeru hodinových ručičiek, spojka je v smere hnacieho motora.

Ako je možné zistiť, ktorá spojka je PS (PSL) a ktorá VS?

V praxi sa často zamieňa voľne bežiaca spojka s bezpečnostnou. Užívateľ však môže ľahko zistiť, ktorá spojka je namontovaná na kardanový hriadeľ. V prípade, že kardanový hriadeľ je pripojený k pahýľu stroja TLT a neviete ho ručne otáčať, spojka je typu VS, ak ste schopní ho otáčať, tak je typu PS alebo PSL.

Bezpečnostná spojka (VS)

Bezpečnostná spojka (VS) chráni stroj pred zaťažením. Navrhnutá je na také stroje, ktoré nemajú bezpečnostnú spojku. Hodnotu krútiaceho momentu nastavuje výrobca na 300Nm a 900Nm. V prvom rade ich odporúčame na zberacie vlečky, zhrňovače, rozmetače a zberové stroje.

Ako si vybrať správny menovitý moment?

Menovitý moment spojky, ktorá je pripojená k stroju, je potrebné vybrať podľa popisu z návodu. Ak nenájdeme informácie v návode na obsluhu, menovitý moment spojky si môžeme vypočítať. Výrobca udáva výkon v kW alebo v konských silách, ako i otáčky potrebné na prevádzku. S týmito údajmi a pomocou vzorca je možné vypočítať požadovaný menovitý moment:

M (Nm) = menovitý moment
P (kW) = výkon
n (min -1) = otáčky TLT potrebné k práci (zvyčajne 540 min -1 alebo 1000 min -1)

Ako funguje spojka:

Bezpečnostná spojka (VS) zabraňuje tomu, aby medzi traktorom a náradím vznikla nadmerná sila. Ak je spojka používaná na maximálnej hodnote krútiaceho momentu príliš často, vedie to k otepľovaniu, pružiny následne oslabnú a zníži sa prenos menovitého krútiaceho momentu. V tomto prípade je tu možnosť opravy spojky, ktorú Vám vhodnými nástrojmi opravíme v našom špeciálnom servise. Pri montáži VS spojky nevhodnými nástrojmi môžu v dôsledku ťahu pružiny nastať vážne zranenia.

Ako je možné zistiť, ktorá spojka je PS (PSL) a ktorá VS?

V praxi sa často zamieňa voľne bežiaca spojka s bezpečnostnou. Užívateľ však môže ľahko zistiť, ktorá spojka je namontovaná na kardanový hriadeľ. V prípade, že kardanový hriadeľ je pripojený k pahýľu stroja TLT a neviete ho ručne otáčať, spojka je typu VS, ak ste schopní ho otáčať, tak je typu PS alebo PSL.

Bezpečnostná spojka (VS1)

Bezpečnostná spojka (VS1) chráni stroj pred zaťažením. Navrhnutá je na také stroje, ktoré nemajú bezpečnostnú spojku. Hodnotu krútiaceho momentu nastavuje výrobca na 1200Nm a 1500Nm. V prvom rade ich odporúčame na zberacie vlečky, zhrňovače, rozmetače a zberové stroje.

Ako funguje spojka:

Bezpečnostná spojka (VS1) zabraňuje tomu, aby medzi traktorom a náradím vznikla nadmerná sila. Ak je spojka používaná na maximálnej hodnote krútiaceho momentu príliš často, vedie to k otepľovaniu, pružiny následne oslabnú a zníži sa prenos menovitého krútiaceho momentu. V tomto prípade je tu možnosť opravy spojky, ktorú Vám vhodnými nástrojmi opravíme v našom špeciálnom servise. Pri montáži VS spojky nevhodnými nástrojmi môžu v dôsledku ťahu pružiny nastať vážne zranenia.

Ako si vybrať správny menovitý moment?

Menovitý moment spojky, ktorá je pripojená k stroju, je potrebné vybrať podľa popisu z návodu. Ak nenájdeme informácie v návode na obsluhu, menovitý moment spojky si môžeme vypočítať. Výrobca udáva výkon v kW alebo v konských silách, ako i otáčky potrebné na prevádzku. S týmito údajmi a pomocou vzorca je možné vypočítať požadovaný menovitý moment:

M (Nm) = menovitý moment
P (kW) = výkon
n (min -1) = otáčky TLT potrebné k práci (zvyčajne 540 min -1 alebo 1000 min -1)

Kardanový hriadeľ so strižním kolíkom (ST)

Chráni stroj pred zaťažením. Navrhnutý je na stroje, ktoré nemajú zabudovanú bezpečnostnú spojku a kde je okamžitá potreba na zastavenie prenosu krútiaceho momentu. Po strihaní skrutiek, možno nainštalovať iba požadovanú tvrdú skrutku. Hodnotu krútiaceho momentu nastavuje výrobca na 650Nm a 3600Nm. Odporúčame ich najmä na nástroje, používané na kultiváciu pôdy, ako je pôdna fréza, rotačná brána ...

Ako funguje spojka:

Kardanový hriadeľ so strižním kolíkom ST zabraňuje nadmernú silu medzi strojom a motorom, pretože spojka poistného kolíka sa prestrhne . Prestrhnutí kolík sa dá vymeniť iba na predpísanú bezpečnostnú skrutku.

Ako si vybrať správny menovitý moment?

Menovitý moment spojky, ktorá je pripojená k stroju, je potrebné vybrať podľa popisu z návodu. Ak nenájdeme informácie v návode na obsluhu, menovitý moment spojky si môžeme vypočítať. Výrobca udáva výkon v kW alebo v konských silách, ako i otáčky potrebné na prevádzku. S týmito údajmi a pomocou vzorca je možné vypočítať požadovaný menovitý moment:

M (Nm) = menovitý moment
P (kW) = výkon
n (min -1) = otáčky TLT potrebné k práci (zvyčajne 540 min -1 alebo 1000 min -1)

Trecia spojka (TS)

Trecia spojka chráni stroj pred preťažením. Navrhnutý je stroje, ktoré nemajú bezpečnostnú spojku a pri sklze kardanového kĺba nie je potrebné zastavenie prenosu krútiaceho momentu. Hodnotu krútiaceho momentu nastavuje výrobca na 400 Nm a 2800 Nm. Odporúčame ich najmä na nástroje, používané na kultiváciu pôdy, ako je pôdna fréza, rotačná brána ...

Ako funguje spojka:

Trecia spojka TS je navrhnutá tak, aby umožnila adekvátny prenos sily medzi traktorom a strojom a zabránila nadmernému prenosu energie. Ak je kardanový hriadeľ vystavený príliš veľkému zaťaženiu, kĺže sa, no pri viacerých sklzoch sa disky opotrebujú a zníži sa prenesená menovitá sila. V tomto prípade je tu možnosť opravy spojky, ktorú Vám vhodnými nástrojmi opravíme v našom špeciálnom servise. Pri montáži VS spojky nevhodnými nástrojmi môžu v dôsledku ťahu pružiny nastať vážne zranenia.

Ako si vybrať správny menovitý moment?

Menovitý moment spojky, ktorá je pripojená k stroju, je potrebné vybrať podľa popisu z návodu. Ak nenájdeme informácie v návode na obsluhu, menovitý moment spojky môžeme vypočítať. Výrobca udáva výkon v kW, alebo v konských silách, ako i otáčky potrebné pre prevádzku. S týmito údajmi a pomocou vzorca je možné vypočítať požadovaný menovitý moment:

M (Nm) = menovitý moment
P (kW) = výkon
n (min -1) = otáčky TLT potrebné k práci (zvyčajne 540 min -1 alebo 1000 min -1)

VEĽKOSŤ

Pri výbere veľkosti kardanového hriadeľa musíme brať do úvahy potreby stroja a moment vynaložený hnacím mechanizmom.Väčšinou nepoznáme hnací moment, iba jeho výkon a menovité otáčky.
Výpočet krútiaceho momentu:

Pri voľbe veľkosti kardanových hriadeľov BR, BR+, PS a PSL a BR PTO sa uistite, že vypočítaný krútiaci moment nepresiahne maximálny krútiaci moment uvedený v tabuľke 1.

Najdôležitejšie veľkosti kardanových súčiastok sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

RIADENIE PREVÁDZKY

V rámci vývoja Trecia spojke (TS) je možné inštalovať snímač, ktorý umožňuje kontrolu chodu. Pomocou senzorov je užívateľ informovaný o záťaži a zásahoch údržby.

Výhody sú:

- zvýšená produktivita,

- lepšie využitie motorových palív,

- zvýšená bezpečnosť užívateľa.

ŽIVOTNOSŤ

Životnosť kardanového hriadeľa zvyčajne závidí od toho, ako dlho vydržia ložiská kardanového kĺbu zaťaženie, čo závisí od krútiaceho momentu, rýchlosti otáčania a uhla sklonu počas prevádzky.

Nižšie uvedený graf znázorňuje princíp, podľa ktorého môže byť definovaný:

Príklad 1: veľkosť kardanového hriadeľa (očakávaná životnosť vo vzťahu k uhlu sklonu počas prevádzky, rýchlosti otáčania a krútiaceho momentu)

Príklad 2: životnosť kardanového hriadeľa (v závislosti od veľkosti profilu vzhľadom na krútiaci moment, rýchlosť otáčania a uhol sklonu počas prevádzky)

 • Katalóg C Line

  Katalóg C Line

  V katalógu C Line nájdete informácie o štandardných kardanových hriadeľoch ako aj o hriadeľoch s veľkým uhlom sklonu a náhradných dieloch.

  PDF - Katalóg C Line (19,40 MB)
 • Brochure Shear bolt clutch ST 2016

  Brochure Shear bolt clutch ST 2016

  We prepared a new brochure about our new, patented shear bolt clutch (ST). In the brochure you will find information about the advantages as well as technical data.

  PDF - Brochure Shear bolt clutch ST 2016 (1,42 MB)
 • Brochure TS with sensor (TS+)

  Brochure Friction clutch with sensor (TS +)

  We have prepared a short brochure about our TS clutch that allows the use of sensors. In it you will find information about the benefits of using our clutch, as well as technical data.

  PDF - Brochure TS with sensor (TS+) (1,04 MB)

Vyhľadajte si vhodný kardanový hriadeľ

Ak neviete, aký kardanový hriadeľ potrebujete, použite náš kalkulátor na vyhľadávanie