• Opatentowany mechanizm przyłączeniowy C Line

  Opatentowany mechanizm przyłączeniowy C Line

  Nasz opatentowany mechanizm przyłączeniowy C Line jest rezultatem naszej wiedzy oraz rozwoju. Umożliwia on łatwe podłączenie oraz odłączenie od wałka napędowego. Swoją ergonomiczną i kompaktową budową, osłona zapewnia większy komfort dla użytkownika. Bezpieczeństwo użytkownika zagwarantowane jest tym, że nie ma on styczności z wystającymi częściami widłaka. Dzięki osłonie, do mechanizmu dostaje się mniej brudu co skutkuje w jego mniejszej awaryjności. .

  Więcej

  Opatentowana osłona C Line wykonana jest bardzo wytrzymałego plastiku. Osłona składa się z obudowy, pokrywy oraz przycisku. Osłona zamocowana jest do widłaka za pomocą simeringu, jak na zdjęciu poniżej.

  Mniej...
   
 • Elastyczna osłona gumowa

  Elastyczna osłona gumowa

  Specjalnie dla naszych klientów zaprojektowaliśmy osłonę gumową, która jest elastyczna i umożliwia łatwiejsze posługiwanie się wałkiem podczas podłączania do ciągnika lub maszyny roboczej. Elastyczna osłona gwarantuje dodatkowy komfort przy podłączaniu wałka WOM ze względu na to, że uzyskujemy dobry uchwyt na całej długości wałka. .

   
 • Łatwa konserwacja

  Łatwa konserwacja

  Wałki WOM naszej produkcji umożliwiają użytkownikowi łatwą konserwację. Smarowniczki na krzyżakach standardowych umieszczone są pod kątem w celu umożliwienia łatwiejszego dostępu. Łatwiejszy dostęp jest również zagwarantowany przez użycie elastycznej osłony gumowej. Zgodnie z zaleceniami klientów, umieściliśmy smarowniczki na łożyskach krzyżowych wałków szerokokątnych, a także umieściliśmy wszystkie smarowniczki na wałkach szerokokątnych w linii prostej. Chcieliśmy dodatkowo uprościć konserwację oraz wydłużyć żywotność złączy.

   
 • Bezpieczeństwo

  Bezpieczeństwo

  W firmie zdajemy sobie sprawę z wagi bezpieczeństwa użytkownika, dlatego też nasze wałki WOM są produkowane zgodnie z obowiązującymi normami oraz dyrektywami europejskimi, o czym świadczy fakt oznaczenia ich znakiem CE. Kluczowym czynnikiem dla zapewnienia bezpieczeństwa jest możliwość ingerowania w niego w fazie rozwoju produktu, ale to wiedza użytkowników na temat właściwego używania wałków WOM jest najważniejsza. Oznacza to, że obowiązkiem każdego użytkownika jest przeczytanie i postępowanie zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa.

  Więcej

  Co oznacza znak CE?

  Oznaczenie CE, które jest nadrukowane na produkcie, oznacza deklarację producenta, że oznaczony produkt spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska, które są zdefiniowane prawem. Oznaczanie produktów znakiem CE dozwolone jest wyłącznie dla producentów, którzy pomyślnie przeszli wszystkie wyznaczone testy.

  Mniej...
   
 • Wyprodukowane w EU

  Wyprodukowane w EU

  Jakość produktów jest zarówno dla nas jak i dla naszych klientów bardzo ważna. Właśnie dlatego do naszej produkcji używamy wyłącznie europejskich podzespołów. Przeprowadzamy również stałą kontrolę zakupywanych materiałów oraz produktów końcowych. W firmie pracujemy zgodnie z normą ISO 9001.

   
 
 

DŁUGOŚĆ

Zmierz minimalną odległość pomiędzy złączami wałków i od tej wartości odejmij wartości podane w tabeli poniżej, z uwzględnieniem rozmiaru oraz typu wałka WOM. Wynikiem kalkulacji jest długość wałka WOM kk. Przy wyborze standardowych wałków WOM z katalogu wymagane jest podanie wartości 'kk', która jest mniejsza od zmierzonej.

 

Długość robocza wałka WOM

Przed użyciem wałka WOM należy wziąć pod uwagę następujące wartości długości roboczych. Wartości podane są w milimetrach.

KĄT PRACY

Wałek WOM umożliwia przekazanie momentu obrotowego pomiędzy dwoma wałami. Zalecany kąt pracy wałke WOM ze złączem pojedynczym wynosi 25 stopni. Wałek WOM z pojedynczym złączem może również pracować przy kącie do 40 stopni jednakże nie może przekraczać 40% znamionowego momentu obrotowego wałka WOM.

Wałek WOM ze złączem szerokokątnym może pracować przy kącie do 80 stopni ale, gdy kąt jest przekraczany, skutkuje to w uszkodzeniu złącza lub całego wałka. W przypadku wałków WOM z szerokim kątem i pojedynczym złączem, musimy uważać, żeby kąt pojedynczego złącza nie przekroczył 15 stopni przy 540 obr/min lub 7 stopni przy 1,000 obr/min.

WIDŁAKI ZEWNĘTRZNE

Nasz opatentowany widłak zewnętrzny C jest zamontowany w każdym wałki WOM po stronie przyłączeniowej ciągnika (po stronie maszyny napędzającej). Kierunek przyłącza oznaczony jest na nadruku, na tabliczce zabezpieczającej wałka.

W przypadku gdy sprzęgło na przyłączu po stronie maszyny roboczej jest niepotrzebne, w naszym programie wybierz BR+. 

BR+

Wałek WOM z tym oznaczeniem wyposażony jest, jak na rysunku poniżej, w opatentowane przyłącze C Line po obu stronach.

 

SPECJALNE WIDŁAKI ZEWNĘTRZNE

Nasz program produkcyjny zawiera również wałki WOM ze specjalnymi wersjami widłaków zewnętrznych widoczne na rysunkach poniżej. Jeżeli potrzebny jest wałek WOM ze specjalnym widłakiem zewnętrznym, należy się skontaktować z naszym dealerem lub przesłać zapytanie do nas.

Wałki WOM ze specjalnymi widłakami zewnętrznymi są niesklasyfikowane w standardowym programie produkcyjnym, dlatego też są one dostępne NA ZAMÓWIENIE. 


 
   
   
   

  

PROFILE PRZYŁĄCZENIOWE

Profile przyłączeniowe wałków po stronie ciągników jak i maszyn produkowanye są zgodnie z pewnymi, określonymi standardami rozmiarów. Różne maszyny wymagają, ze względu na ich specyficzne wymagania, różnych profili przyłączeniowych. Dlatego też bardzo ważne jest poprawne zdefiniowanie profili przyłączeniowych po obydwu stronach. Poniżej znajduje się wykaz różnych profili przyłączeniowych. W przypadku profili, które nie wykazane są poniżej, prosimy o przesłanie zapytania gdyż możemy zaoferować profile przyłączeniowe na życzenie klienta.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE - SPRZĘGŁA

Sprzęgło przeciążeniowe jednokierunkowe (PS i PSL)

Zabezpiecza maszynę napędzającą (ciągnik) przed obciążeniami wynikających z masy bezwładnej maszyny roboczej. Sprzęgło nie zabezpiecza maszyny przed przeciążeniami. Jest ono przeznaczone do maszyn przy których znaczne siły oddziałują przy dużych prędkościach. Są to zazwyczaj kosiarki, kosiarki bijakowe, rozdrabniacze, itp. Sprzęgło jednokierunkowe zabezpiecza ciągnik przed siłą tarcia wewnętrznych sił maszyny.

Przed wyborem, sprawdź czy maszyna robocza jest wyposażona w sprzęgło jednokierunkowe. 

Jak działa sprzęgło:

Sprzęgło jednokierunkowe skonstruowane jest w taki sposób, że umożliwia przeniesienie macy z ciągnika do maszyny roboczej I zapobiega przeniesieniu mocy z maszyny roboczej do ciągnika. Sprzęgło jednokierunkowe zabezpiecza ciągnik przed uszkodzeniami związanymi z przeniesieniem powrotnym z maszyny roboczej. Dotyczy to przeniesienia z maszyny roboczej, które spowodowane jest siłami wewnętrznymi na przykład siłami młotków i rotora w kosiarce bijakowej, sił dysków i bębnów w kosiarce. Sprzęgło nie niweluje zbyt dużego przeniesienia mocy do maszyny. Oznacza to, że nie zabezpiecza maszyny przed przeciążeniami lub uszkodzeniami, które spowodowane jest przeładowaniem.

Skąd mam wiedzieć czy potrzebne jest sprzęgło PS (prawe) czy PSL (lewe)?

Możliwe jest właściwe zdefiniowanie kierunku obrotów poprzez spojrzenie w kierunku ciągnika i sprawdzenie czy wałek obraca się w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (w prawo – PS) lub w kierunku przeciwnym (w lewo – PSL). W przypadku sprawdzania kierunku obrotu z kabiny ciągnika możliwe jest popełnienie błędu. Jeżeli potrzebne jest sprawdzenie kierunku obrotu tylnego wałka, należy spojrzeć w kierunku maszyny od strony ciągnika, lub w przypadku przedniego wałka należy spojrzeć z przodu maszyny w kierunku ciągnika.

W jaki sposób sprawdzić się czy mam sprzęgło PS (PSL) lub VS?

W praktyce często dochodzi do pomyłek pomiędzy sprzęgłem jednokierunkowym (PS lub PSL) oraz sprzęgłem zapadkowym (VS). Użytkownik może łatwo sprawdzić które ze sprzęgieł jest zamontowane na jego wałku WOM. Należy podłączyć wałek WOM do wciąż stojącej maszyny roboczej i spróbować obrócić wolny widłak zewnętrzny od strony ciągnika do lewej i prawej strony. Jeżeli obrócenie wałka WOM bez obracania wałka po stronie maszyny jest niemożliwe, oznacza to, że wałek wyposażony jest w sprzęgło zapadkowe VS. Jeżeli sprzęgło PS jest zamontowane, wałek WOM obróci się w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara z małą siłą bez obracania wałka po stronie maszyny. Jeżeli zamontowane jest sprzęgło PSL, wałek WOM obróci się w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara z małą siłą bez obracania wałka po stronie maszyny.

Sprzęgło zapadkowe (VS)

Sprzęgło zapadkowe VS Zabezpiecza maszynę roboczą przed przeciążeniami. Przeznaczone jest do maszyn bez zabezpieczenia. W przypadku poślizgu sprzęgła, należy zatrzymać mszynę i sprawdzić co spowodowało poślizg. Jezeli przyczyną poślizgu jest przeciążenie maszyny należy je zmniejszyć zmniejszyć – zmniejszyć prędkość roboczą ... Znamionowy moment obrotowy sprzęgła jest ustawiany fabrycznie w zakresie od 300 do 900 Nm. Używane jest zazwyczaj do przyczep samo-załadowczych, zgrabiarek, przetrząsaczy, rozrzutników obornika, itp. Jeżeli zauważymy, że moc transmisji jest mniejsza lub sprzęgło często się ślizga, należy sprawdzić sprzęgło w warsztacie.

Jak dobrać odpowiedni moment obrotowy?

Moment obrotowy sprzęgła jest zwykle definiowany przez producentów maszyny roboczej – zapisany w instrukcji obsługi.

Jeżeli niemożliwe jest znalezienie danych w instrukcji obsługi, należy samemu wyliczyć nominalny moment obrotowy sprzęgła. Producent podaje moc w kW lub w KM, dlatego też niezbędna jest również informacja na temat roboczej prędkości obrotowej. Posiadając te dane możliwe jest wyliczenie wymaganego nominalnego momentu obrotowego za pomocą formuły:

M (Nm) = wymagany nominalny moment obrotowy
P (kW) = wymagana moc do pracy
n (min -1) = prędkość obrotowa wałka WOM wymagana do pracy (zazwyczaj 540 min -1 lub 1000 min -1 lub jak przypisane przez producenta – naklejka na maszynie roboczej).

Jak działa sprzęgło zapadkowe:

Sprzęgło zapadkowe VS zostało skonstruowane w taki sposób, że umożliwia ono prawidłową transmisję mocy z ciągnika do maszyny roboczej I zapobiega zbyt dużej transmisji mocy z ciągnika do maszyny roboczej.

Sprzęgło zapadkowe zabezpiecza maszynę przed uszkodzeniem związaną z przeciążeniem. Zapobiega zbyt dużej transmisji mocy do maszyny i dzięki temu zapobiega uszkodzeniu spowodowanego przeciążeniem. Na przykład, przeciążenie spowodowane zbyt dużą prędkością pracy.

Gdy sprzęgło jest aktywne, transmisja do maszyny jest tak wysoka jak ustawiona. Nadmiar mocy nie jest przekazany do maszyny lecz jest eliminowany przez sprzęgło. Gdy sprzęgło jest aktywne przez dłuższy czas, nagrzewa się pod wpływem eliminowanego nadmiaru mocy.  W związku z tym, sprężyny wyrabiają się I fabrycznie ustawiony moment obrotowy zmniejsza się. W tym przypadku należy przeprowadzić konserwację sprzęgła VS w autoryzowanym serwisie, który wyposażony jest we wszystkie wymagane narzędzia potrzebne do bezpiecznego rozłożenia, złożenia i końcowego sprawdzenia sprzęgła.

Rozłożenie sprzęgła VS bez odpowiednich narzędzi może spowodować poważne okaleczenia związane z energią przetrzymywaną przez sprężyny – niebezpieczeństwo latających obiektów. Sprzęgło VS nie zmniejsza transmisji mocy z maszyny roboczej do ciągnika, jak w przypadku sprzęgła PS lub PSL. Zasada działania sprzęgła VS i VS1 jest taka sama.  

W jaki sposób sprawdzić się czy mam sprzęgło PS (PSL) lub VS? 

W praktyce często dochodzi do pomyłek pomiędzy sprzęgłem jednokierunkowym (PS lub PSL) oraz sprzęgłem zapadkowym (VS). Użytkownik może łatwo sprawdzić które ze sprzęgieł jest zamontowane na jego wałku WOM. Należy podłączyć wałek WOM do wciąż stojącej maszyny roboczej i spróbować obrócić wolny widłak zewnętrzny od strony ciągnika do lewej i prawej strony. Jeżeli obrócenie wałka WOM bez obracania wałka po stronie maszyny jest niemożliwe, oznacza to, że wałek wyposażony jest w sprzęgło zapadkowe VS. Jeżeli sprzęgło PS jest zamontowane, wałek WOM obróci się w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara z małą siłą bez obracania wałka po stronie maszyny. Jeżeli zamontowane jest sprzęgło PSL, wałek WOM obróci się w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara z małą siłą bez obracania wałka po stronie maszyny.

Sprzęgło zapadkowe (VS1)

Sprzęgło zapadkowe VS1 zabezpiecza maszynę roboczą przed przeciążeniami. Przeznaczone jest do maszyn bez zabezpieczenia. W przypadku poślizgu sprzęgła, należy zatrzymać mszynę i sprawdzić co spowodowało poślizg. Jezeli przyczyną poślizgu jest przeciążenie maszyny należy je zmniejszyć zmniejszyć – zmniejszyć prędkość roboczą ... Znamionowy moment obrotowy sprzęgła jest ustawiany fabrycznie w zakresie od 1200 do 1500 Nm. Używane jest zazwyczaj do przyczep samo-załadowczych, zgrabiarek, przetrząsaczy, rozrzutników obornika, itp. Jeżeli zauważymy, że moc transmisji jest mniejsza lub sprzęgło często się ślizga, należy sprawdzić sprzęgło w warsztacie.

Jak działa sprzęgło zapadkowe:

Sprzęgło zapadkowe VS1 zostało skonstruowane w taki sposób, że umożliwia ono prawidłową transmisję mocy z ciągnika do maszyny roboczej I zapobiega zbyt dużej transmisji mocy z ciągnika do maszyny roboczej.
Sprzęgło zapadkowe zabezpiecza maszynę przed uszkodzeniem związaną z przeciążeniem. Zapobiega zbyt dużej transmisji mocy do maszyny i dzięki temu zapobiega uszkodzeniu spowodowanego przeciążeniem. Na przykład, przeciążenie spowodowane zbyt dużą prędkością pracy.
Gdy sprzęgło jest aktywne, transmisja do maszyny jest tak wysoka jak ustawiona. Nadmiar mocy nie jest przekazany do maszyny lecz jest eliminowany przez sprzęgło. Gdy sprzęgło jest aktywne przez dłuższy czas, nagrzewa się pod wpływem eliminowanego nadmiaru mocy. W związku z tym, sprężyny wyrabiają się I fabrycznie ustawiony moment obrotowy zmniejsza się. W tym przypadku należy przeprowadzić konserwację sprzęgła VS1 w autoryzowanym serwisie, który wyposażony jest we wszystkie wymagane narzędzia potrzebne do bezpiecznego rozłożenia, złożenia i końcowego sprawdzenia sprzęgła.
Rozłożenie sprzęgła VS1 bez odpowiednich narzędzi może spowodować poważne okaleczenia związane z energią przetrzymywaną przez sprężyny – niebezpieczeństwo latających obiektów. Sprzęgło VS1 nie zmniejsza transmisji mocy z maszyny roboczej do ciągnika, jak w przypadku sprzęgła PS lub PSL. Zasada działania sprzęgła VS i VS1 jest taka sama.

Jak dobrać odpowiedni moment obrotowy?

Moment obrotowy sprzęgła jest zwykle definiowany przez producentów maszyny roboczej – zapisany w instrukcji obsługi.

Jeżeli niemożliwe jest znalezienie danych w instrukcji obsługi, należy samemu wyliczyć nominalny moment obrotowy sprzęgła. Producent podaje moc w kW lub w KM, dlatego też niezbędna jest również informacja na temat roboczej prędkości obrotowej. Posiadając te dane możliwe jest wyliczenie wymaganego nominalnego momentu obrotowego za pomocą formuły: 

M (Nm) = wymagany nominalny moment obrotowy
P (kW) = wymagana moc do pracy
n (min -1) = prędkość obrotowa wałka WOM wymagana do pracy (zazwyczaj 540 min -1 lub 1000 min -1 lub jak przypisane przez producenta – naklejka na maszynie roboczej).

Sprzęgło z kołkiem ścinanym (ST)

Sprzęgło z kołkiem ścinanym (ST) zabezpiecza maszynę roboczą przed przeciążeniami. Przeznaczone jest do maszyn bez zabezpieczenia momentu obrotowego i które wymagają natychmiastowego zatrzymania przekazu mocy. Gdy maszyna zatrzyma się należy wymienić kołek ścinany na nowy o takiej samej wytrzymałości, klasy oraz rozmiaru by móc kontynuować pracę. Znamionowy moment obrotowy sprzęgła jest ustawiany fabrycznie w zakresie od 650 do 3600 Nm. Używane jest zazwyczaj do maszyn przeznaczonych do prac ziemnych takich jak rozdrabniacze polowe, obrotowe agregaty uprawowe, itp.

Jak działa sprzęgło z kołkiem ścinanym:

Sprzęgło z kołkiem ścinanym ST zostało skonstruowane w taki sposób, że umożliwia ono prawidłową transmisję mocy z ciągnika do maszyny roboczej i zapobiega zbyt dużej transmisji mocy z ciągnika do maszyny roboczej.
Sprzęgło z kołkiem ścinanym zabezpiecza maszynę przed uszkodzeniem związaną z przeciążeniem. Zapobiega zbyt dużej transmisji mocy do maszyny i dzięki temu zapobiega uszkodzeniu spowodowanego przeciążeniem. Na przykład, przeciążenie spowodowane zbyt dużą prędkością pracy.
Sprzęgło z kołkiem ścinanym ogranicza moment obrotowy podobnie jak sprzęgła VS, VS1 oraz TS, z tą różnicą, że przekaz mocy w przypadku przekroczonego momentu obrotowego jest natychmiast zatrzymywany (kołek łamie się) i do maszyny nie dostarczany jest już moment obrotowy. Sprzęgło ST nie ogranicza przekazu mocy (momentu obrotowego) z maszyny roboczej do ciągnika jak to mam miejsce w przypadku sprzęgła PS lub PSL.

Jak dobrać odpowiedni moment obrotowy?

Moment obrotowy sprzęgła jest zwykle definiowany przez producentów maszyny roboczej – zapisany w instrukcji obsługi.

Jeżeli niemożliwe jest znalezienie danych w instrukcji obsługi, należy samemu wyliczyć nominalny moment obrotowy sprzęgła. Producent podaje moc w kW lub w KM, dlatego też niezbędna jest również informacja na temat roboczej prędkości obrotowej. Posiadając te dane możliwe jest wyliczenie wymaganego nominalnego momentu obrotowego za pomocą formuły:

M (Nm) = wymagany nominalny moment obrotowy
P (kW) = wymagana moc do pracy
n (min -1) = prędkość obrotowa wałka WOM wymagana do pracy (zazwyczaj 540 min -1 lub 1000 min -1 lub jak przypisane przez producenta – naklejka na maszynie roboczej).

Sprzęgło tarczowe (TS)

Sprzęgło tarczowe TS zabezpiecza maszynę roboczą przed przeciążeniami. Przeznaczone jest do maszyn bez zabezpieczenia momentu obrotowego. Nie ma potrzeby zatrzymywania przekazu momentu obrotowego w momencie poślizgu sprzęgła. Znamionowy moment obrotowy sprzęgła jest ustawiany fabrycznie w zakresie od 400 do 2800 Nm. Używane jest zazwyczaj do rozdrabniaczy gałęzi, obrotowych agregatów uprawowych, itp.

Jak działa sprzęgło tarczowe:

Sprzęgło tarczowe TS zostało skonstruowane w taki sposób, że umożliwia ono prawidłową transmisję mocy z ciągnika do maszyny roboczej i zapobiega zbyt dużej transmisji mocy z ciągnika do maszyny roboczej.
Sprzęgło z kołkiem ścinanym zabezpiecza maszynę przed uszkodzeniem związaną z przeciążeniem. Zapobiega zbyt dużej transmisji mocy do maszyny i dzięki temu zapobiega uszkodzeniu spowodowanego przeciążeniem. Na przykład, przeciążenie spowodowane zbyt dużą prędkością pracy.
Gdy sprzęgło jest aktywne, transmisja do maszyny jest tak wysoka jak ustawiona. Nadmiar mocy nie jest przekazany do maszyny lecz jest eliminowany przez sprzęgło. Gdy sprzęgło jest aktywne przez dłuższy czas, nagrzewa się pod wpływem eliminowanego nadmiaru mocy. W związku z tym, tarcze wyrabiają się i fabrycznie ustawiony moment obrotowy zmniejsza się. W tym przypadku należy przeprowadzić konserwację sprzęgła TS w autoryzowanym serwisie.

Jak dobrać odpowiedni moment obrotowy?

Moment obrotowy sprzęgła jest zwykle definiowany przez producentów maszyny roboczej – zapisany w instrukcji obsługi.

Jeżeli niemożliwe jest znalezienie danych w instrukcji obsługi, należy samemu wyliczyć nominalny moment obrotowy sprzęgła. Producent podaje moc w kW lub w KM, dlatego też niezbędna jest również informacja na temat roboczej prędkości obrotowej. Posiadając te dane możliwe jest wyliczenie wymaganego nominalnego momentu obrotowego za pomocą formuły:

M (Nm) = wymagany nominalny moment obrotowy
P (kW) = wymagana moc do pracy
n (min -1) = prędkość obrotowa wałka WOM wymagana do pracy (zazwyczaj 540 min -1 lub 1000 min -1 lub jak przypisane przez producenta – naklejka na maszynie roboczej).

ROZMIAR

Przy wyborze odpowiedniego rozmiaru wałka musimy mieć na uwadze wymagania maszyny roboczej i moment obrotowy maszyny napędzającej. Zazwyczaj jednak nie znamy momentu obrotowego wytwarzanego przez maszynę napędzającą ale znamy jej moc i ilość jej obrotów. Obliczenie momentu obrotowego:

Przy wybieraniu rozmiaru wałka WOM typu BR, BR+, PS, PSL upewnij się czy obliczony moment obrotowy nie przekracza wartości podanych w Tabeli.

Dla lepszego zapoznania się z rozmiarami, używanymi przy pojedynczych rozmiarach, przydatna może być poniższa tabela.

C Line


C Line DZ

KONTROLA PRACY

W ramach rozwoju sprzęgło tarczowe (TS) istnieje możliwość zainstalowania czujnika, który umożliwia kontrolę pracy. Za pomocą czujników użytkownik jest informowany o obciążeniach i interwencjach konserwacyjnych.

Zaletami są:

- zwiększona produktywność,

- lepsze wykorzystanie paliw silnikowych,

- zwiększone bezpieczeństwo użytkownika.

ŻYWOTNOŚĆ

Wytrzymałość wałków WOM jest zazwyczaj zależna od żywotności łożysk, które zależą od momentu obrotowego, prędkości obrotowej oraz kąta, przy którym wałek pracuje.

Poniższy diagram przedstawia zasadę definiowania:

Przykład 1: Rozmiar wałka WOM z uwzględnieniem przewidywanej żywotności, kąta pracy, prędkości obrotowej i momentu obrotowego.

Przykład 2: Żywotność wałka WOM z uwzględnieniem rozmiaru, momentu obrotowego, prędkości obrotowej i kąta pracy

 

 • Katalog C Line KG

  Katalog C Line

  W naszym katalogu C Line można znaleźć informacje na temat wałków WOM, wałków szerokokątnych oraz części zamiennych.

  PDF - Katalog C Line KG (19,40 MB)
 • Ulotka Sprzęgło kołkowe ST 2016

  Ulotka Sprzęgło kołkowe ST 2016

  Przygotowaliśmy nową ulotkę na temat naszego nowego, opatentowanego mechanizmu kołka ścinanego (ST). W ulotce znajdują się informacje na temat zalet, a także dane techniczne. 

  PDF - Ulotka Sprzęgło kołkowe ST 2016 (1,43 MB)
 • Brochure TS with sensor (TS+)

  Brochure Friction clutch with sensor (TS +)

  We have prepared a short brochure about our TS clutch that allows the use of sensors. In it you will find information about the benefits of using our clutch, as well as technical data.

  PDF - Brochure TS with sensor (TS+) (1,04 MB)