Míľniky firmy

1979 Založenie firmy

 

1981 Začiatok výroby kardanových hriadeľov podľa vlastného rozvoja

1992 Začiatok produkcie typov S


1996 Premiestnenie výroby do Krška

 


2008 Zavedenie ISO 9001 normy


2010 Prijatie názvu spoločnosti Cerjak KG

 

2010 Patentovanie mechanizmu C Line


2011 Strieborná medaila za inovačné ocenenie od Regionálnej obchodnej komory

 

2011 Bronzová medaila za inovačné ocenenie od Slovinskej obchodnej komory


2011 Začiatok produkcie typov C Line

 


2014 Začiatok produkcie C Line DZ