Wałek WOM

1
Typ wałka WOM
Pomoc

STANDARDOWE WAŁKI WOM

Standardowe wałki WOM mogą pracować przy kącie do 25° po stronie ciągnika/maszyny napędzającej a także po stronie maszyny roboczej. Ten typ wałków jest najczęściej używany z maszynami roboczymi, które są zawieszane i gdzie występuje równy kąt złącza lub kąt różniący się nie więcej niż 7°. Na przykład: zgrabiarki, kosiarki, wciągarki, przetrząsacze, opryskiwacze...


 

ZŁĄCZE SZEROKOKĄTNE PO JEDNEJ STRONIE (DZ)

DZ to szerokokątny typ wałków WOM wyposażony w szerokokątne złącze po jednej stronie, z zalecanym kątem roboczym 70°. Złącze szerokokątne używane jest po stronie w której kąt pracy przekracza 25°, pod warunkiem, że kąt roboczy po drugiej stronie nie jest większy niż 5°. Złącze szerokokątne może zostać zamontowane po stronie ciągnika z wszystkimi rodzajami wałków WOM. Zalecane jest mocowanie złączy szerokokątnych po stronie maszyny roboczej wyłącznie z typami BR lub BR+ (bez sprzęgła). Mocowanie sprzęgła po stronie ciągnika nie jest zalecane gdyż może ono prowadzić do nieregularnego przekazu momentu obrotowego. Przykłady użycia: przyczepy do zielonki, rozrzutniki obornika, wozy asenizacyjne, prasy belujące, kosiarki tylne z centralnym zawieszeniem...

ZŁĄCZE SZEROKOKĄTNE PO OBU STRONACH (DZ DZ)

DZ DZ to szerokokątny typ wałków WOM wyposażony w szerokokątne złącza po obu stronach, z zalecanym kątem roboczym 70°. Ten typ wałka WOM używany jest w przypadku większych kątów roboczych niż te opisane w przypadku obydwu typów wałków powyżej. Jeżeli wałek WOM typu DZ DZ wyposażony jest w sprzęgło, powinno być ono zamontowane po stronie maszyny roboczej. Przykłady użycia: opryskiwacze ciągnione, duże prasy kostkujące, wysięgnikowe kosiarki bijakowe, przyczepy do zielonki, wozy asenizacyjne...

2
Elementy zabezpieczające - sprzęgła
3
Moc/moment obrotowy potrzebny do obsługi maszyny roboczej
4
Długość wałka WOM pomiędzy punktami sworznia (krzyż – krzyż)
5
Profil przyłączeniowy po stronie ciągnika/maszyny napędzającej
6
Profil przyłączeniowy po stronie maszyny roboczej
7