Kardanska vratila

1
Tip kardanskog vratila
Pomoć

KARDANSKO VRATILO

U osnovnom tipu kardanskog vratila na traktorskoj strani i sa strane radne mašine preporučujemo zglob pod uglom do 25 °. Ovaj tip je najprikladniji kod nosive poljoprivredne mehanizacije, kod koje je ugao zgloba na obe strane isti ili odstupa do najviše 7 °. Primer primene: trakasti okretači, malčeri, vitla, kosilice, skupljači, rotodrljača, prskalice ...


 

ŠIROKOUGAONI ZGLOB NA JEDNOJ STRANI (DZ)

DZ je vrsta zglobnog vratila, koji s jedne strane ima ugrađen širokougaoni zglob sa preporučenim uglom rada do 70 °. Ugrađen je na mestu, gde se u radu postiže ugao nagiba veći od 25 °, pod uslovom, da se s druge strane ne prekorači 5 °. Široki zglob može se montirati na traktorsku stranu kod svih vrsta pogonskih osovina. Primena širokokutnog zgloba na strani mašine preporučuje se samo za zglobna vratila tipa BR i BR + (tj. Bez spojnice). Montaža spojnice na strani traktora ne preporučuje se radi mogućnosti dovođenja do pogrešnog obrtnog momenta. Primer korišćenja: samo utovarne prikolice, cisterne, balirke za okrugle bale, razbacivači stajnjaka ...

ŠIROKOUGAONI ZGLOB NA OBE STRANE (DZ DZ)

DZ DZ označava vrstu zglobnog vratila, koji sa obe strane ima ugrađen širokougaoni zglob sa preporučenim uglom do 70 °. Ova vrsta zglobnog vratila se koristi kada je reč o većim uglovima rada, kao što su propisani za druga 2 tipa zglobnih vratila. Ako je na zglobno vratilo DZ DZ montirana spojnica, ona se namontira na strani mašine. Primer korišćenja: vučena prskalica, balirke za okrugle bale, bočni malčeri, rasipači djubriva, samoutovarne prikolice ...

2
Sigurnosni elementi (spojnice)
3
Snaga / sila koja je potrebna za rad mašine / priključaka
4
Dužina kardanskog vratila između obrtnih spojeva (krst-krst) u mm
5
Profil priključnog mesta na traktoru/agregatu
6
Profil priključnog mesta na strani radne mašine / priključaka
7